Stichting Kassiersgelden Solo Bambini

Gastouderbureau Solo Bambini
voor de opvang van uw kind

Via gastouderbureau Solo Bambini willen wij onze jarenlange ervaring als gastouder (tot eind 2007 onder de naam RaffieBaffie Gastouderopvang) gebruiken om op het gebied van kinderopvang een verantwoorde keuze voor de opvang van Uw kind(eren) te maken.

Solo Bambini is opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang onder nummer 144894154. Gastouderopvang is een flexibele en kleinschalige vorm van kinderopvang. Voor ouders die het belangrijk vinden dat hun kind(eren) opgevangen worden in een huiselijke en warme omgeving is het de ideale oplossing. De huiselijke sfeer van de opvang zorgt ervoor dat Uw kind er zich vertrouwd voelt waardoor een goede emotionele band tussen het kind en de gastouder gewaarborgd wordt. Verder weet het kind waar het aan toe is bij de gastouder.

Solo Bambini selecteert op zorgvuldige wijze de gastouders. Gekeken wordt o.a. naar opleidingsniveau, ervaring of het zelf hebben van kinderen. Het pedagogisch beleidsplan van Solo Bambini wordt door de gastouders onderschreven en is op aanvraag verkrijgbaar. De opvang vindt plaats op veilige en pedagogisch verantwoorde wijze. Gastouderbureau Solo Bambini biedt een volwaardig en betaalbaar alternatief op het gebied van gastouderopvang.

Van Boxtel Reclame