Stichting Kassiersgelden Solo Bambini

Sinds de Stelselwijziging Gastouderopvang in 2010 mogen ouders hun gastouder niet rechtstreeks betalen maar dient de betaling via een Gastouderbureau te lopen. Ook kinderopvangtoeslag mag niet rechtstreeks aan gastouders overgemaakt worden. Dit alles is wettelijk geregeld en wordt de Kassiersfunctie genoemd.

In de zomer van 2012, bij het faillissement van twee Gastouderbureaus (Mr. Nosey en Flexmoeders), is gebleken dat de Kassiersfunctie op het moment dat er sprake is van een faillissement ouders en gastouders dupeert; betalingen van ouders verdwijnen in de failliete boedel en gastouders worden niet betaald.

Gastouderbureau Solo Bambini heeft daarom naar mogelijkheden gezocht om het betalingsverkeer tussen ouders en gastouders los te koppelen van de normale bedrijfsvoering. We hebben daarom Stichting Kassiersgelden Solo Bambini opgericht die vanaf heden het betalingsverkeer tussen ouders en gastouder voor haar rekening neemt.

Door het betalingsverkeer in een aparte stichting onder te brengen hebben zowel ouders als gastouders meer zekerheid!


Van Boxtel Reclame